Kurs za zaposlene u osiguravajućim društvima

Osiguranje je kategorija koja se zasniva na uzajamnosti i solidarnosti i kao takva je veoma značajna za budućnost jedne zemlje. Radi se o oblasti finansijskih usluga koja je u ekspanziji i najčešće podrazumeva međunarodni kontekst. Ako je ovo sfera Vašeg interesovanja, znanje engleskog jezika je veoma poželjno.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima kurs namenjen isključivo osobama koje se bave poslovima osiguranja. Ono što je njima najvažnije u radu sa klijentima i saradnicima su specifične komunikacijske veštine. Na kursu je predviđeno savladavanje uobičajene stručne terminologije, kao i konkretnog jezičkog konteksta u kome se ona najčešće koristi. Zato ćemo proučavati i simulirati realne situacije i probleme iz svakodnevnog posla. Program obuhvata najrazličitije funkcionalne oblasti ovog vida poslovanja, ali se takođe može korigovati i usmeriti na granu osiguranja (životno, imovinsko, penziono…), ili oblast koja je konkretan predmet Vašeg rada.

Lokacije

REFERENTNA LISTA