Kursevi engleskog jezika za kompanije

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL već dugi niz godina uspešno sarađuje sa veoma značajnim kompanijama u zemlji. Radi se o organizacijama sa visokim stepenom svesti da se mora uložiti u obrazovanje radnika, kako bi se postigli što bolji poslovni rezultati. Veštine komunikacije su od ključnog značaja u poslovanju. Od ovakvog stava, samo je korak do ozbiljnog pristupa učenju stranog jezika.

Važno je da samo razmislite o svojim potrebama i precizno formulišete zahteve. Svako radno mesto ima svoje specifičnosti koje treba proučiti; svaki sektor ima svoje dnevne aktivnosti na kojima treba raditi. Želimo da vam to bude podjednako lako na engleskom, kao i na maternjem jeziku. U školi stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL osmislićemo plan i program koji u potpunosti odgovara vašoj struci i radnim zadacima. Koristićemo različite materijale i prilagoditi svoje programe vašoj oblasti poslovanja. Odgovorićemo na sve konkretne zahteve vaše profesije. Nakon svega, rezultati nikada ne izostanu.

Kompanije su obično zainteresovane za to da se nastava odvija u njihovim prostorijama i na samom radnom mestu, a pre ili posle radnog vremena. Time se u značajnoj meri štedi na vremenu i efikasnosti radnika. Osim toga, polaznici će nova znanja sticati upravo na mestu gde će ih svakodnevno i primenjivati, što može značajno podići stepen samopouzdanja.

Ljudski resursi su budućnost svake kompanije. To je nešto oko čega se zaista vredi potruditi a škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL je tu da vam pomogne.

Ovde možete da pogledate spisak kompanija i institucija s kojima smo do sada ostvarili uspešnu saradnju.

Lokacije

REFERENTNA LISTA