Kursevi pripreme za Kembridz, IELTS, TOEFL, SAT i TOLES ispite

Imajući u vidu važnost međunarodnih testova i sertifikata, ST NICOLAS SCHOOL nudi kurseve pripreme za mnogobrojne ispite, a neki od njih se mogu polagati i u našoj školi.

Kada je engleski jezik u pitanju, s ponosom ističemo uspešnu saradnju sa Britanskim savetom čiji smo partner u okviru Addvantage programa. Zahvaljujući ovoj činjenici, u mogućnosti smo da našim polaznicima ponudimo da se kod nas pripreme za uspešno polaganje, kao i da ispit prijave po nižoj ceni.

KEMBRIDŽ ISPITI:

1) Young Learners - tri nivoa (6 – 12 godina):

  • STARTERS
  • MOVERS
  • FLYERS

2) KET (Key English Test)
3) PET (Preliminary English Test)
4) FCE (First Certificate in English)
5) CAE (Certificate in Advanced English)
6) CPE (Certificate of Proficiency in English)

IELTS ISPITI

IELTS je priznat kao uslov za upis na većinu britanskih, australijskih, novozelandskih i kanadskih univerziteta.
IELTS ispit takođe priznaju i mnogi poslodavci i vladine agencije za imigraciju kao dokaz posedovanja veština iz engleskog jezika.
Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL nudi kurseve pripreme i za opšti i za akademski IELTS ispit.

TOEFL ISPITI

TOEFL je omiljena kvalifikacija iz engleskog jezika i uslov za upis univerziteta u Americi i Kanadi.
Kurs pripreme za TOEFL ispit u ST NICOLAS SCHOOL će Vas uputiti u specijalizovane ispitne veštine i strategiju uspešnog polaganja ovog ispita.

SAT ISPITI

SAT je standardizovani test koji se polaže pri upisu na većinu koledža u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ispit traje 3 sata i 45 minuta i sastoji se od tri dela: matematike, kritičkog čitanja i pisanja.
Škola ST NICOLAS SCHOOL organizuje pripremu za deo ispita vezan za engleski jezik.

Sledeći ispiti iz engleskog jezika se mogu i pripremati i polagati u ST NICOLAS SCHOOL:

LCCI ISPITI

JETSET ispiti su testovi iz opšteg engleskog jezika i mogu se polagati na 7 nivoa. Nivoi 1-4 imaju zasebne verzije za decu ili odrasle, a nivoe 5 ,6,7 može da polaže kandidat stariji od 16 godina.
EFB – ispiti iz oblasti poslovnog engleskog. Postoje 4 nivoa. Škola ST NICOLAS SCHOOL u okviru svojih kurseva poslovnog engleskog jezika nudi i mogućnost polaganja ovih ispita.

TOLES ISPITI

TOLES je ispit iz oblasti pravnog engleskog jezika. Postoje tri nivoa: osnovni, viši i napredni (TOLES Foundation, TOLES Higher, TOLES Advanced), a namenjen je studentima prava, pravnicima i advokatima koji žele međunarodni sertifikat kao potvrdu znanja engleskog jezika za posebne namene u pravnoj profesiji.

Lokacije

REFERENTNA LISTA