Najčešća pitanja

Na našim opštim kursevima akcenat je na razvijanju sve 4 veštine stranog jezika u isto vreme : govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika je sastavni činilac svakog jezičkog sistema pa je neophodno određeno vreme posvetiti i njenom izučavanju kako bi se razumelo kako funkcioniše neki jezik. Međutim, gramatika se ne uči kao nešto suvoparno i teško, već se trudimo da je shvatite kroz praktičnu upotrebu u konverzaciji.

Apsolutno je moguće učiti dva i više stranih jezika u isto vreme, samo je potrebno uložiti više vremena i truda.

U toku kursa je moguće promeniti grupu ukoliko iz određenih razloga niste zadovoljni dinamikom napredovanja, sastavom grupe ili predavačem.

Ukoliko ste redovno pohađali nastavu, položili sve testove i platili svoj kurs u celosti, imate pravo na sertifikat. Na njemu će pisati Vaši podaci, ime kursa koji ste uspešno završili, tj. oznaka nivoa u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom, kao i vreme kada ste pohađali kurs.

U našoj školi postoji veliki broj intenzivnih kurseva, a tempo održavanja časova uvek možemo da korigujemo u dogovoru sa polaznicima.

Postoji mogućnost držanja nastave i van prostorija naše škole, ali se ta mogućnost odnosi samo na firme i ustanove koje žele da veći broj njihovih polaznika pohađa nastavu.

Postoji mogućnost plaćanja kursa na mesečne rate, kao i plaćanja kursa u celosti prilikom kog dobijate dodatni popust od 5%.

Već dugi niz godina se bavimo i prevođenjem, tako da se možete obratiti bilo kojoj od naših 10 lokacija ukoliko želite da Vam se neki tekst ili dokument prevede. Za određene jezike možemo Vam obezbediti i overu sudskog tumača.

Naša nastava pruža učenicima više od onoga što mogu da nauče po školskom programu jer je akcenat na komunikaciji i praktičnoj upotrebi jezika. Ukoliko neko dete treba da se spremi za test ili odgovaranje u školi, postoji mogućnost uzimanja dodatnih časova usmerenih samo na pripremu za školu, i to po veoma povoljnoj ceni.

Sve cene, kao i uslovi poslovanja, su identični na svim našim lokacijama.

Naša škola je sertifikovana od strane nekoliko međunarodnih institucija za izdavanje priznatih jezičkih sertifikata. Osim toga, sertifikati koje izdaje naša škola su priznati kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu, ali je svakako potrebno da uvek proverite sa poslodavcem ili institucijom kod koje aplicirate za posao (ili bilo koju drugu svrhu), koje sertifikate oni priznaju i šta je tačno potrebno da im dostavite.

Udžbenici su uključeni u cenu kursa, kao i svi ostali pripadajući troškovi.

Kursevi se održavaju tokom cele godine. Deca grupnu nastavu započinju u septembru i ona traje do juna. Odrasli startuju sa časovima u grupi čim se prijavi minimum troje polaznika koji su zainteresovani za isti kurs i nalaze se na istom nivou znanja. Individualna nastava se održava u skladu sa potrebama i mogućnostima učenika.

Vaše dete će biti pod konstantnim nadzorom naših visokokvalifikovanih profesora i učiće stranih jezik po najnovijim programima koji su priznati širom sveta. Samim tim, ukoliko je dete marljivo i pridržava se smernica koje mu profesor daje na času, Vaše dete će sigurno savladati strani jezik. Osim toga, naši polaznici u toku školske godine imaju periodična testiranja na kojima se vidi u kom stepenu polaznik napreduje, tako da se blagovremeno može reagovati ukoliko ima određenih poteškoća u savladavanju gradiva. Roditelji se svakako tokom cele godine mogu dodatno raspitati kod naših profesora ukoliko smatraju da njihovo dete ne napreduje dovoljno ili ukoliko žele da provere da li njihovo dete redovno pohađa nastavu i radi domaće zadatke.

Naši najmlađi polaznici uspešno uče strani jezik kroz igru, pokret, pesmu i komunikaciju sa ostalom decom i profesorom, iako još uvek nisu savladali pisanje. Postoji još čitav niz elemenata nastave uz pomoć kojih oni uz konstantan nadzor naših profesora vrlo brzo napreduju i uspevaju da nauče veliki broj reči i izraza, kao i da razumeju osnovnu komunikaciju.

Nivo znanja polaznika se određuje na osnovu BESPLATNOG  testiranja u prostorijama škole nakon čega naši kvalifikovani profesori utvrđuju tačan nivo znanja polaznika. Polazniku se tada savetuje na koji kurs da krene i on se potom priključuje grupi zajedno sa ostalim polaznicima koji imaju isti nivo znanja.

Nastava se odvija svih sedam dana u nedelji.

Naši predavači su diplomirani filolozi, a određen broj naših profesora ima i svetski priznate sertifikate iz oblasti podučavanja stranih jezika.

Potrebno je da uvek proverite sa Vašim Univerzitetom za koji želite da aplicirate, koje strane sertifikate oni priznaju i koji je broj bodova potrebno da ostvarite na testu. Kod nas se možete pripremati za polaganje velikog broja međunarodno priznatih ispita, a određen broj tih ispita možete polagati i u našoj školi.

U ponudi imamo mnogo različitih popusta koje mogu ostvariti naši polaznici i oni variraju od 5 – 50%. Ukoliko polaznik ostvari već jedan popust, ne postoji mogućnost sabiranja ostalih popusta sa tim već ostvarenim.

Prednost grupne nastave se pre svega ogleda u tome sto ćete komunicirati sa većim brojem ljudi  i u isto vreme slušati ostale polaznike iz grupe. Na taj način ćete se brže osloboditi straha od grešaka i slobodnije ćete komunicirati na stranom jeziku. Glavna prednost individualne nastave je mogućnost da profesor ceo čas posveti samo Vama i da se fokusira na onaj segment stranog jezika koji Vama najteže ide. Takođe, teme koje se obrađuju na individualnim časovima možete sami da birate. Osim toga, termine možete usklađivati sa profesorom i oni ne moraju biti fiksni za razliku od grupne nastave.

Sve naše grupe broje najviše 8 polaznika, iako najčešće taj broj ne prelazi 5 polaznika.

Nastava se kod naših opštih kurseva za odrasle odvija dva puta nedeljno po 90 minuta, dok naši najmlađi polaznici pohađaju nastavu dva puta nedeljno po 45 minuta. Kao što smo gore već naveli, postoji i mogućnost da se nastava odvija intenzivnije ukoliko cela grupa to želi.

Poželjno je da svaki naš polaznik kod kuće redovno radi domaće zadatke, kao i da provede određeni deo vremena obnavljajući gradivo koje je do tada pređeno. Ne postoji tačno utvrđeno vreme koje je potrebno da provedete kod kuće obnavljajući strani jezik, s obzirom na to da nekome učenje stranih jezika ide brže a nekome sporije, ali uz redovno prisustvo nastavi i obnavljanje gradiva kod kuće, garantujemo da ćete uspešno naučiti strani jezik.

Ne postoji tačno utvrdjeno doba najbolje za početak učenja jezika, ali svi se slažu u jednom: što pre, to bolje.

Često postoji određen broj grupa koje pohađaju nastavu menjajući smene svake nedelje, tako da se možete priključiti njima. Ukoliko ne postoji nijedna takva grupa, nudimo Vam mogućnost da se priključite nekoj od grupa koje ne menjaju smenu i da dodatno imate određeni broj individualnih časova kako biste nadoknadili pređeno gradivo.

Ako smatrate da to nije odgovarajući nivo za Vas, odmah to recite sekretaru škole i zakazaćemo Vam razgovor sa nekim iskusnim profesorom koji može da Vas posavetuje šta je najbolje rešenje za Vas. U slučaju da ste zaista u pogrešnoj grupi, prebacićemo Vas u grupu odgovarajućeg nivoa bez ikakvih problema.

Postoji veliki broj međunarodnih ispita za čije polaganje se možete kod nas pripremati, a neki od najpoznatijih su : TOEFL, IELTS, GOETHE, FCE, CAE, CPE itd.

Lokacije

REFERENTNA LISTA