Portugalski je romanski jezik koji govori oko 220 miliona ljudi, uglavnom u Portugalu i Brazilu, ali takođe u Angoli, Mozambiku, Zelenortskoj Republici, Gvineji Bisau, Svetom Tomi i Principu, Istočnom Timoru, Ekvatorijalnoj Gvineji i Makau.
Od pet glavnih romanskih jezika (francuski, italijanski, španski, portugalski i rumunski), portugalski je, posle španskog, drugi najrasprostranjeniji jezik.
Postoje dve glavne varijante portugalskog jezika: dominantni, brazilski portugalski, kojim se služi oko 80 % svih govornika portugalskog jezika, i evropski portugalski, koji je službeni jezik u Portugalu, afričkim zemljama i u Istočnom Timoru.

Kursevi portugalskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo četiri nivoa kurseva portugalskog.

Oko petina svetske populacije, ili više od milijardu ljudi, govori neki oblik kineskog jezika kao maternji. Standardni kineski je standardizovana forma govornog kineskog koji se zasniva na pekinškom dijalektu mandarinskog. To je zvanični jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine (takođe poznate kao Tajvan), kao i jedan od četiri zvanična jezika u Singapuru. To je i jedan od šest zvaničnih jezika u Ujedinjenim Nacijama.
Kineski je najstariji pisani jezik na svetu sa istorijom dugom oko 6 000 godina.
Kineski se piše uz pomoć karaktera koji predstavljaju i zvuk i značenje. Kineske reči mogu sadržati jedan ili više slogova i svaki slog predstavlja jedan karakter. Postoji preko 20 000 karaktera, iako je samo 3 000 do 4 000 hiljade potrebno da bi se pročitale novine.

Kursevi kineskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo kurseve kineskog za odrasle polaznike na pet nivoa, od početnog do višeg.

Španski jezik (kastiljanski) pripada grupi romanskih jezika. Španski jezik ima oko 400 miliona maternjih govornika širom sveta . Procenjuje se da ga kao drugi jezik govori i razume preko 500 miliona ljudi. Osim u Španiji, ovim jezikom se govori u većini zemalja Južne i Srednje Amerike (Hispanska America).

Velika popularnosti i sveprisutnost španskog jezika dobar je razlog za učenje jezika i upoznavanje razlicitih hispanskih kultura.

Kursevi španskog u ST NICOLAS SCHOOL

St. Nicolas School u ponudi ima:

  • Opste kurseve španskog jezika za odrasle
  • Kurseve za decu predškolskog uzrasta
  • Kurseve za osnovce i srednjoškolce

Kursevi su organizovani po nivoima u skladu sa Evropskim okvirom za jezike.

Trajanje kursa je od 4,5 do 6 meseci za odrasle polaznike. Kursevi za decu su predvidjeni da traju 9 meseci.

Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru i jedan od 23 zvanična jezika Evropske unije. Danas najmanje 13 miliona ljudi govori grčki kao maternji jezik.
Grčki koreni se često koriste za nove reči u drugim jezicima; grčki i latinski su glavni izvori međunarodnog naučničkog vokabulara.

Kursevi grčkog u ST NICOLAS SCHOOL

ST NICOLAS SCHOOL omogućava učenje savremenog grčkog jezika po najuspešnijim metodama i za sve nivoe znanja.
Naši profesori daće vam uvid u grčki jezik, ali i kulturu, muziku, kuhinju…
Kursevi grčkog jezika za decu i tinejdžere prilagođeni su njihovom uzrastu i interesovanjima.

Više od 200 miliona ljudi na pet kontinenata govori francuski jezik. To je zvanični jezik u 29 zemalja.
Francuski je pre svega zadovoljstvo učiti, jer je to lep, bogat i melodičan jezik koga često nazivamo i jezikom ljubavi.

Kursevi francuskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi francuskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL organizuju se i održavaju tokom čitave godine, od početnog A nivoa do najvišeg C nivoa, prema evropskim standardima. Polaznici mogu da se opredele za opšte kurseve, poslovne ili kurseve konverzacije.
U našoj školi kurseve francuskog jezika prate polaznici svih starosnih grupa, već od uzrasta 4 godine pa naviše.
Časovi francuskog jezika su zanimljivi, dinamični i interaktivni, praćeni adekvatnim audio i vizuelnim materijalom, organizovani u malim grupama što polaznicima daje znatno više vremena za komunikaciju na francuskom, pa se proces usvajanja i spontanog izražavanja mnogo brže odvija.

Češki je jedan od najstarijih književnih jezika u Evropi, koji zajedno sa poljskim i slovačkim pripada grupi zapadnoslovenskih jezika.
Časopis, povod, uloga, spis, čitanka, robot, pištolj, pozor, plin samo su neke od reči koje smo preuzeli iz češkog. U Srbiji je češki priznat kao jezik manjine.

Kursevi češkog u ST NICOLAS SCHOOL

Polaznici će imati priliku da pored jezika upoznaju istoriju i kulturu Češke.
ST NICOLAS SCHOOL u ponudi ima kurseve češkog na 4 nivoa, od A1do B2.
Svaki traje četiri meseca i podrazumeva 64 časa.

Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika i službeni je jezik u 22 zemlje kao i u Ujedinjenim nacijama i drugim svetskim organizacijama. Ujedno arapski jezik je maternji jezik preko 300 miliona ljudi koji žive na prostoru od Maroka na zapadu do Iraka na istoku. Tokom srednjeg veka , arapski jezik je bio jezik kulture i nauke, što je uzrokovalo pojavu mnogih arapskih reči u evropskim jezicima u oblastima filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka.

Kursevi arapskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi se organizuju na 4 nivoa: A1, A2, B1 i B2. Svaki traje 4 meseca.
Pored učenja arapskog jezika, polaznici se upoznaju i sa bogatstvom arapske kulture, tradicije, muzike i književnosti.

Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture,velike tradicije, jezik Puškina,Dostojevskog,Tolstoja, ali istovremeno jezik sve prisutniji u svetskim biznis krugovima, ali i u srpskom poslovnom okruženju. Nekada je ruski jezik bio obaveza (učio se obavezno u svim srpskim školama), danas je, slobodno se može reći, privilegija i prednost u cv-ju.

ST NICOLAS SCHOOL nudi različite nivoe učenja za različite uzraste. Druženje sa ruskim počinje, ukoliko ga nikada niste učili, od početnog nivoa, a ukoliko ste ga učili, potrebno je obaviti jedno ulazno testiranje da bismo odredili od kog nivoa startujete.

Za odrasle polaznike postoji ukupno 6 nivoa:

POČETNI 1 (4 meseca)

POČETNI 2 (4meseca)

Na početnom nivou u našem centru se uče osnove jezika. Posle ovog nivoa moci ćete da komunicirate na ruskom o osnovnim temama, poput vremena, prodavnica, gradskog prevoza…Na ovom nivou se obradjuje gotovo 80% celokupne ruske gramatike; tu imamo sve padeže, sva vremena, glagole kretanja, komparativ, superlativ…Kurs je izuzetno sadržajan i dinamičan.

SREDNJI 1 (5 meseci)

SREDNJI 2 (5 meseci)

Posle završena i ova 2 nivoa u ST NICOLAS SCHOOL, sada već vaša govorna kompetencija na ruskom odgovara kompetenciji jednog prosečnog Rusa. Sada na kursu imamo manje gramatike (od novih sadržaja tu su glagolski prilozi i predlozi), a mnogo više razgovora o svakodnevnim temama.

VIŠI 1 (5 meseci)

VIŠI 2 (5 meseci)

Posle ovih nivoa se očekuje da govorite ruski poput nekog obrazovanog Rusa. Dakle, sada biste bili sposobni da razgovarate i o politici, ekonomiji, zdravstvenom sistemu…Uvodimo i stilistiku, naučićete i osnove žargona.

RUSKI POSLOVNI JEZIK

Za učenike kojima je potrebno znanje poslovnog jezika, preporučuje se ruski poslovni kurs na kome se uči kako sastaviti poslovno pismo, kako popuniti carinsku deklaraciju…
Radi se o usko specijalizovanoj biznis terminologiji iz sfere ekonomije..Za upis na ovaj kurs je potrebno mininum znanje srednjeg nivoa ruskog.

METOD PREDAVANJA

Na kursevima ruskog u ST NICOLAS SCHOOL su podjednako zastupljene sve grane lingvistike: fonetika (posebno u početku), potom leksika, morfologija, sintaksa, stilistika.

Na časovima ruskog jezika primenjujemo i komparativni metod, imajući u vidu srodnost ruskog i srpskog jezika. Naime, ruski se po pitanju značenja gramatičkih kategorija poprilično poklapa sa srpskim – na primer, ruski padeži imaju gotovo ista značenja kao i srpski padeži, odnos rodova, brojeva, vremena, komparacije prideva i priloga je skoro isti, tako da mi učeći ruski, obnavljamo i srpski.

Paralelno sa osnovnim programom, u zavisnosti od interesovanja učenika,često na časovima bude govora o aktuelnim temama iz sfere kulture, politike, ekonomije, sporta..Naš nastavni kadar je u toku sa aktuelnim zbivanjima u Rusiji

Norveški jezik je germanski jezik, pripada grupi skandinavskih jezika (zajedno sa danskim i švedskim). Norveška je od srednjeg veka bila u uniji sa Danskom i pod njenim uticajem, tako da je norveški pisani jezik u tom periodu u potpunosti nestao. Jezik obrazovanja je bio danski. U doba romantizma, sa buđenjem ideja nacije, nacionalne istorije i samostalnosti, intelektualci dolaze do ideje da obnove svoj maternji jezik. Oni su prikupili norveške reči koje su opstale u govoru naroda i na njih primenili dansku gramatiku. Tako je nastao bokmål. Sa druge strane, Ivar Aasen (kog bi mogli nazvati norveškim Vukom Karadžićem) zapisuje stare dijalekte širom Norveške i od njih stvara nynorsk. Tako je došlo do situacije da danas u Norveškoj imamo 2 standardna jezika, koji su ravnopravni. Međutim, nynorsk je sve manje u opticaju, iako se Norvežani trude da očuvaju obe varijante svog jezika.

Kursevi norveškog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi su 3 kursa: početni (odgovara nivoima A1 i A2), srednji (odgovara nivou B1) i napredni (odgovara nivou B2). Svaki kurs traje 5 meseci (80 časova po 45 min). Na početnom kursu se upoznajemo sa norveškom gramatikom, pravopisom i izgovorom; fokus je na snalaženju u svakodnevnim situacijama i konverzaciji. Na srednjem i naprednom kursu povećavamo fond reči, dopunjujemo gramatiku i konverzaciju; lekcije obuhvataju i tekstove o norveškoj kulturi i istoriji, kao i kraće književne tekstove i tekstove iz novina.

Švedski je severno-germanski jezik. Govori ga približno 8,7 miliona ljudi širom sveta, uglavnom u Švedskoj i delovima Finske, gde ima isti pravni status kao i finski.
Govornici norveškog, danskog, švedskog i finskog uglavnom mogu međusobno da se razumeju.

Kursevi švedskog u ST NICOLAS SCHOOL

U ponudi imamo kurseve švedskog jezika na tri nivoa, od kojih svaki traje 6 meseci.

Lokacije

REFERENTNA LISTA