O holandskom jeziku

Holandski je zapadno germanski jezik sa preko 20 miliona govornika, uglavnom u Holandiji i Belgiji. Holandski dijalekti koji se govore u Belgiji nose zajednički naziv – flamanski.
Holandski je drugi jezik za još oko 5 miliona ljudi.
Usko je povezan sa nemačkim i engleskim i za njega se kaže da je nešto između ova dva.

Kursevi holandskog u ST NICOLAS SCHOOL

ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve holandskog jezika od A1 do C1 nivoa.

Prema Bolonja statistici Evropske unije, 59 miliona ljudi u EU govori italijanski kao maternji jezik (13% populacije u EU), uglavnom u Italiji, a kao drugi jezik ga govori 14 miliona. Uključujući govornike italijanskog u zemljama koje nisu članice EU (kao što su Albanija i Švajcarska) i na drugim kontinentima, ukupan broj govornika je oko 85 miliona.

Kursevi italijanskog u ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi italijanskog su zasnovani na modernim i inovativnim metodama učenja jezika, zahvaljujući kojima polaznici za kratko vreme mogu da nauče da u svakodnevnim situacijama komuniciraju s lakoćom.

Polaznici kroz učenje jezika stiču i osnovne informacije o kulturi, navikama i uopšte životu Italijana.

ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve italijanskog za sve uzraste, počev od dece uzrasta 4 godine pa naviše. Kursevi za odrasle traju 4 do 6 meseci, zavisno od nivoa (A1 – C1).

{gallery}sp-japan-2014{/gallery}

Standardni nemački jezik ima oko 90 milion maternjih govornika, a ostale varijante nemačkog imaju oko 30 miliona. Oko 80 miliona ljudi nemački govori kao drugi, a mnogi ostali ga uče kao strani jezik.
Nemаčki spаdа u tri nаjčešće učena jezikа u svetu, kаo i deset nаjčešće govorenih jezikа u svetu.
Nemаčki je među prvih pet nаjčešće korišćenih jezikа nа Internetu.
Standardni nemački jezik potiče od jednog dijalekta saksonskog koji je koristio Martin Luter za prevod Biblije u ranom 16. veku. Vođa reforme je izabrao taj dijalekt jer je sam dolazio iz Saksonije, ali i zato što je saksonski kombinovao elemente dijalekata koji su se govorili u svim regijama u kojima se pričao nemački. Kasnije će pisci poput Getea i Šilera, veliki mislioci poput Kanta i Ničea i muzičari kao Mocart, Betoven i Bah koristiti ovaj jezik da se na njemu izraze.

Kursevi nemačkog u ST NICOLAS SCHOOL

Osim kurseva opšteg nemačkog jezika na svim nivoima, u ponudi imamo i kurseve poslovnog nemačkog.

{gallery}blok44{/gallery}

{gallery}blok70{/gallery}

{gallery}blok22{/gallery}

{gallery}carina{/gallery}

{gallery}bezanija{/gallery}

Lokacije

REFERENTNA LISTA