Kada pokušavamo da naučimo strani jezik, većina nas ima isti problem: „Teško pamtim nove reči.“ Učenje novog vokabulara može da predstavlja pravi izazov, naročito za zaposlene ljude koji su okupirani poslom, porodicom i drugim odgovornostima koje imaju.

Uteha? Lingvisti tvrde da je dovoljno 120 osnovnih reči da biste se snašli u situacijama kao što su vožnja taksijem, uzimanje broja telefona i sl. To je cilj koji nije tako teško postići i koji predstavlja osnovu za početnike. Evo osam saveta koji vam mogu pomoći u tome:

 

Postavite realne ciljeve

Zaboravite na dugačke liste novih reči za učenje ili na čitanje rečnika. Stručnjaci kažu da je moguće naučiti 10 do 20 reči za sat vremena učenja. Ako budete sami učili 15 minuta dnevno, postavite sebi cilj da naučite 20 do 15 reči i izraza za nedelju dana. Na ovaj način će vam biti potrebno šest nedelja da naučite i memorišete neophodnih 120 reči.

Grupisanje

Aplikacije koje nude učenje jedne reči na dan mogu biti praktične, ali one su tematski zbrkane i daju vam niz nepovezanih reči kao što su: koverat, umoran, januar, primiti, luk. Fokusirajte se na jednu temu nedeljno. Naš mozak prirodno grupiše povezane reči, pa npr. učenje vrsta vremena na jednom času, a delova tela na sledećem, odgovara načinu na koji mozak prirodno klasifikuje informacije. Međutim, …

Izbegavajte antonime

Možda učenje suprotnih pojmova kao što su vruće/hladno ili skupo/jeftino deluje logično, ali nije. Ako učite dve reči koje su tako bliske, može da dođe do mešanja istih. Ako učenik španskog jezika uči reči siempre (uvek) i nunca (nikad) zajedno, možda će kasnije da upotrebi jednu a misliće na drugu. Umesto toga, naučite prvo češću reč, npr. deep (dubok), pa tek kad je dobro zapamtite, naučite njen antonim shallow (plitak).

Podelite nove reči

Kada naiđete na novu reč, pogledajte njenu strukturu. Mnoge reči sadrže prefikse i sufikse i pomoći će vam da razumete ove delove reči. Npr. francuska reč désagréable sadrži negativni prefiks dés- i sufiks za građenje prideva –able. Ako shvatite strukturu reči, ta pravila možete preneti i na nove reči sa kojima se budete susretali.

Čitajte, čitajte, čitajte

Čitanje vam pomaže da da ponovite naučeni vokabular i da vidite te reči u novim rečenicama i kontekstu. Odličan izvor su pojednostavljene knjige prilagođene nivou učenika koji uče određeni jezik. Drugi dobar izvor predstavljaju reklame ili jelovnici jer oni koriste kratke, kolokvijalne tekstove.

Vizualizujte

Vezujte strane izraze za reči iz maternjeg jezika koje zvuče slično, zamislite sliku ili scenu na koju vas asocira nova reč. Ovakve vizualizacije su često apstraktne i besmislene, ali pomažu, posebno kod dužih reči.

Fokusirajte se na fraze

Bolje je da učite cele fraze nego izdvojene reči. Dobar deo svakodnevne komunikacije se sastoji iz predvidljivih čestih fraza kao što su: „skreni levo“, „samo momenat“, „drago mi je“. Kada učite novi jezik, memorišite ovakve fraze i imaćete spreman arsenal dijaloga, a da ne morate da brinete kako ćete sklopiti svoju rečenicu.

Obnavljajte znanje često

Ono što ste naučili juče važnije je od toga što učite danas. Cilj je da se kratkotrajno znanje novog vokabulara pretvori u dugotrajno sećanje. Obnavljanje reči je najvažnije – u prvih nekoliko dana ili nedelja ponavljajte reči i urezaćete ih u pamćenje. Dobar udžbenik je organizovan tako da se naučene reči u narednim lekcijama ponavljaju i primenjuju.

Read More

1) Najviše ljudi u Evropi govori nemački.

Nemačka sa svojih 83 miliona stanovnika čini najbrojniju naciju u Evropi. Ali, ne govore nemački samo stanovnici ove države, već je to zvanični jezik i u Austriji, Švajcarskoj, Luksemburgu i Lihtenštajnu. Nemački je maternji jezik i za deo stanovništva severne Italije, istočne Belgije, Holandije, Danske, istočne Francuske, delova Poljske, Češke, Rusije, Rumunije i još nekih delova Evrope.

Poznavanje nemačkog jezika ne samo da može da vas poveže sa 120 miliona ljudi kojima je to maternji jezik, već i onima koji ga uče kao strani jezik jer je to treći najpopularniji strani jezik na svetu, a drugi u Evropi i Japanu.

2) Nemačka je treća zemlja u svetu po snazi svoje ekonomije, a najveći je svetski izvoznik.

Nemačka ekonomija je treća na svetu, a najveća je ekonomska sila u Evropskoj uniji. Nemci prednjače u izvozu automobila, mašinerije, industrijske opreme, lekova i opreme za domaćinstvo.
Ne zaboravite i da je Švajcarska, gde se takođe govori nemački, jedna od zemalja sa najvećim standardom življenja na svetu.

3) Poznavanje nemačkog stvara poslovne prilike.

Kompanijama kao što su BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, SAP, Bosch, Infineon, BASF i mnoge druge, trebaju međunarodni partneri. Japanci, koji predstavljaju drugu svetsku ekonomsku silu, shvataju kakvu prednost im donosi poznavanje nemačkog jezika te 68% studenata u Japanu uči nemački.

4) Turizam i ugostiteljstvo

Turisti iz zemalja nemačkog govornog područja putuju mnogo i smatra se da najviše troše na godišnjim odmorima. Veoma cene domaćine i vodiče koji govore nemački. Takođe, turisti koji putuju po Evropi često se lakše snađu ako govore i nemački jezik.

5) Mogućnosti studiranja, usavršavanja i naučnih istraživanja.

Nemačka nudi veliki broj stipendija i različite programe podrške za studiranje u ovoj zemlji. Takođe postoje mnogobrojne mogućnosti međunarodnih razmena studenata i naučnika.
Nemački je, posle engleskog, drugi najzastupljeniji jezik u naučnim radovima.

6) Uživanje u književnosti, muzici i filozofiji.
Nemačka je i zemlja Getea, Kafke, Ničea, Frojda, Ajnštajna, Kanta, Hegela, Mocarta, Baha i Betovena. Uživajte u čitanju ili slušanju njihovih umetničkih dela.

Read More

This course enables young people from all over the world to spend a quality time in Belgrade – vibrant capital city, taking part in classes but also in our well-planned social activities and excursions.

Our package programme includes:
• 25 lessons of Serbian a week from qualified teachers
• 1 full-day and 3 half-day excursions per week
• A daytime and evening programme of social activities, sports, local visits and sightseeing
• Airport transfers (on demand)
• All course materials and a leaving certificate
• Refreshments at school (cookies, juice, water, coffee, tea)

Course objectives
By the end of the course, the students will have:
• improved their communication skills and be more confident and accurate in Serbian
• experienced the buzz and vibrancy of Belgrade
• learned about local sights, museums and culture
• made new friends

Activities may include:
• Belgrade Royal Palaces Tour
• Visit to Belgrade Fortress Kalemegdan
• Visit to Ada Ciganlija – an amazing natural resort, a favourite picnic spot, an outstanding sporting venue and a very populaar beach
• Visit to Avala – a small mountain just outside Belgrade
• Belgrade River Cruise
• Visit to St Sava’s Temple and St Petka’s Church
• Visit to the House of Flowers – the mausoleum and memorial Yugoslavia’s
communist ruler Josip Broz Tito
• Visit to the Residence of Princess Ljubica
• Visit to the Museum of Nikola Tesla
• Visit to the Ethnographic Museum
• Visit to Skadarlija – a bohemian quarter

 

Course length:                                         2, 3 or 4 weeks             

Number of lessons per week:                  25 (5 lessons a day)

Group size:                                              max. 8 students

Age groups:                                             Children 8-12

                                                                 Teens 13-18

                                                                 Adults

One-to-one lessons:                                 in Belgrade or via Skype

Start dates:                                               20 June, 4 July, 18 July, 1 August (plus one-to-one

                                                                 lessons throughout the year)

Levels:                                                     All

 

The information about our summer school can also be found on website www.summerschoolsineurope.eu

Ovaj intenzivni kurs je prilika za mlade ljude iz celog sveta da provedu kvalitetno vreme u Beogradu, učestvujući u nastavi ali i u lepo isplaniranim van-nastavnim aktivnostima i ekskurzijama.
Nudimo vam:

• 25 časova srspkog nedeljno sa stručnim predavačima
• jednu celodnevnu i 3 poludnevne ekskurzije nedeljno
• dnevne i večernje aktivnosti, sportska dešavanja, posete i obilaske lokalnih znamenitosti
• transfere od i do aerodroma (na zahtev)
• sve materijale za kurs i sertifikat na kraju
• osveženja u školi (keks, sokove, vodu, kafu, čaj)

Ciljevi kursa

Do kraja kursa, polaznici će:
• unaprediti svoje komunikacijske veštine i govoriti srpski sa više sigurnosti i tačnosti
• iskusiti ritam života u Beogradu
• naučiti nešto o lokalnim znamenitostima, muzejima i kulturi
• steći nova prijateljstva

Predložene aktivnosti:
• Poseta Belom dvoru
• Obilazak Kalemegdana
• Odlazak na Adu Ciganliju
• Odlazak na Avalu
• Krstarenje Savom i Dunavom
• Obilazak Hrama Svetog Save i Crkve Svete Petke
• Obilazak Kuće cveća
• Odlazak u Konak Kneginje Ljubice
• Odlazak u Muzej Nikole Tesle
• Odlazak u Etnografski muzej
• Obilazak Skadarlije

Trajanje kursa:                                         2, 3 ili 4 nedelje

Broja časova nedeljno:                            25 (5 časova nedeljno)          

Veličina grupe:                                        maksimum 8 polaznika

Uzrast polaznika:                                     Deca 8-12

                                                                 Tinejdžeri 13-18

                                                                Odrasli

Individualni časovi:                                 U Beogradu ili preko Skajpa

Datumi početka:                                      20. jun, 4. jul, 18. jul, 1. avgust (plus individualni časovi

                                                                 tokom cele godine)

Nivoi:                                                       Svi

 

 1. 1. U engleskom jeziku se najčešće koristi slovo „e“.

  2. Najviše reči počinje slovom „s“.

  3. Najduža engleska reč u čijem pisanju se ne ponavlja nije slovo je uncopyrightable.

  4. Sledeća rečenica sadrži sedam različitih pisanja za glas dugog „i“: He believed Caesar could see people seizing the seas.

  5. Ova rečenica sadrži svako slovo engleskog alfabeta: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

  6. Najduža reč u engleskom jeziku ima 45 slova: ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’! To je plućna bolest izazvana udisanjem pepela i peščane prašine.

  7. Nijedna engleska reč se ne rimuje sa month, orange, silver ili purple.

  8. Queueing je jedina reč u engleskom jeziku koja sadrži 5 uzastopnih vokala.

  9. Reč u čijem pisanju se najviše greši je pronunciation.

  10. Engleski je zvanični jezik neba! Bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, svi piloti govore engleski na međunarodnim letovima.

  11. Otprilike se jedna nova reč doda engleskom jeziku svaka dva sata, a oko 4000 novih reči se doda rečniku engleskog jezika svake godine.

  12. Da li ste se ikada zapitali zašto na kompjuterskoj engleskoj tastaturi slova nisu postavljena onakvim redosledom kakav je u alfabetu? Razlog za to su prve pisaće mašine kada su tipke morale da budu složene tako da se mehaničke šipke koje su držale slova ne sudaraju previše. Slova su morala biti razdvojena pa su ona koja su se najviše koristila bila razdvojena.

Read More

1. Neophodno je da vežbate strani jezik svaki dan. Kao i u teretani, ako hoćete da imate impresivne mišiće, vežbajte ih redovno. Posvetite najmanje 10-15 minuta dnevno čitanju ili ponavljanju novih reči i fraza.

2. Ukoliko vaša želja da naučite jezik prebrzo slabi, stvorite sopstvenu formulu za učenje. Na primer, učite a zatim slušajte muziku ili napravite pauzu za šetnju.

3. Kontekst je sve. Nikada ne učite pojedinačne reči, već samo reči u kontekstu. Na primer, ukoliko naučite izraz strong wind, jedna od reči u vašoj memoriji će vas automatski podsetiti na drugu.

4. Pokušajte da zapišete neke već unapred smišljene fraze i da ih koristite u razgovoru što češće.

5. U mislima prevodite sve što vaše oko primeti – reklame, tekstove pesama, razgovore, nazive novina, članke. Lako je i korisno.

6. Učite napamet. Ali učite samo fraze koje su provereno tačne.

7. Pamtite unapred smišljene fraze i idiome u prvom licu.

8. Strani jezik ne može da se uči u izolaciji radeći zadatke i vežbe u svesci i slušajući profesora. Gledajte filmove, čitajte knjige i novine na jeziku koji učite i naravno komunicirajte preko interneta sa ljudima kojima je to maternji jezik.

9. Ne plašite se grešaka. Plašite se neispravljenih grešaka. Ne ostavljajte nikada nešto neprovereno.

10. Budite sigurni, šta god se desilo, naučićete jezik.
Inače, koristila je još jedan trik kako bi održavala ‘jezičku’ kondiciju – vodila je dnevnike na različitim jezicima kako bi utvrdila znanje i povremeno se podsećala onih kojim se nije svakodnevno služila.

Read More

Obaveštavamo vas da je ST. NICOLAS SCHOOL – centar za edukaciju d.o.o. dobio bonitetnu ocenu izvrsnosti AA od Bisnode d.o.o. – vodećeg provajdera digitalnih poslovnih informacija.

Bisnode je deo međunarodne grupe Bisnode AB, najvećeg evropskog provajdera poslovnih informacija i informacija o kreditnoj sposobnosti sa sedištem u Stokholmu ( Švedska ).

Bonitetna ocena predstavlja natprosečnu bonitetnu vrednost preduzeća – privrednih subjekata.

Metodologija bonitetne izvrsnosti razvrstava poslovne subjekte prema kriterijumima uspešnosti i likvidnosti u više bonitetnih razreda.

ST. NICOLAS SCHOOL se na ovaj način uvrstio u najviši deo lestvice bonitetne izvrsnosti (radi se o 2% privrednih subjekata u Srbiji).

 

2424

Učenje novog jezika može da obogati vaš život na različite načine. Ovo su samo neki od njih:

1. Putovanje – Uživate u odmoru još više ako možete bolje da upoznate lokalno stanovništvo. Manje ste pod stresom i osećate se prijatnije. Ljudi veoma cene turiste koji pokušaju da govore njihov jezik i postaju još više druželjubivi prema vama.

2. Posao – Ako u vašem CV-ju navedete poznavanje stranih jezika, postajete atraktivniji za poslodavce. U današnje vreme velike konkurencije na tržištu poslova, neophodno je da vaš rezime po nečemu budu bolji od ostalih.

3. Kognitivne veštine – Učenje jezika unapređuje moždane sposobnosti. Mnoge studije su pokazale različite prednosti koje učenje stranih jezika donosi. Tu spadaju bolje pamćenje, sposobnost istovremenog obavljanja više zadataka, pa čak i odlaganje demencije!

4. Sticanje novih prijateljstava – jezička odeljenja su skup pojedinaca različitih profila i interesovanja. Izađite iz svoje društvene čaure i upoznajte različite ljude sa kojima verovatno drugačije ne biste bili u prilici da komunicirate.

5. Naučite nešto o novim kulturama – jezik predstavlja ogroman deo kulture svake zemlje. Naučite više o ljudima tako što ćete naučiti njihov maternji jezik.

6. Razumevanje strane muzike i filmova – Onog momenta kada naučite drugi jezik, pred vama se otvara novi svet zabave. Nema ništa gore od gledanja sinhronizovanih ili titlovanih filmova. Dovoljno je i osnovno razumevanje jezika da uživate u filmu onakvom kakav je zamišljen u originalu.

7. Impresionirate ljude – Možete da se pravite važni u stranim restoranima pravilno izgovarajući jela sa jelovnika.

8. Zaposlenje u stranoj zemlji – poznavanje drugog jezika vam pomaže da dobijete posao iz snova u inostranstvu. Rad u stranoj zemlji je odlično iskustvo.

9. Bolje znanje sopstvenog jezika – u procesu učenja stranog jezika, više postajete svesni maternjeg. Pokazalo se da ljudi na ovaj način zapravo unapređuju znanje i svog jezika.

10. Osećaj uspeha – učenje ne mora da prestane kada završite školu. Ljudi svih uzrasta uče nove jezike i to im donosi osećaj da su nešto postigli u životu.

Read More

00004

 

„St Nicolas School“ je u znak sećenja na našeg malog ljubimca, patuljastog pinča Šrvćka, osnovao Dečiji klub „Švrćko“. Tim povodom smo u Tržnom centru „Piramida“ 12. decembra 2015. godine organizovali dodelu vrednih nagrada za mališane koji pohađaju kurseve u našim školama na Novom Beogradu.

U planu nam je da svim našim malim polaznicima uzrasta do 9 godina u budućnosti omogućimo učlanjenje u ovaj klub, a to će im, pored nagrada, doneti i mnogobrojne pogodnosti za različite sportske i edukativne aktivnosti.

00006

00001

00002

00003

00005

 • Jana,9 godina: “ St.Nicolas School nas je vodio da vidimo kako je to upravljati avionom.Sve je bilo super. Meni se najviše dopalo kad sam i ja „letela“ a pomagao mi je pilot Boinga 737-800.Volim ST NICOLAS SCHOOL.“

 • Vojin,9 godina: „Vozio sam do Tivta.Oduševljen sam. Želim da postanem pilot.“

 • Andrej,11 godina: „Lep gest.Prvo sam se uplašio a onda mi je bilo jako lepo. Zahvaljujem vam se.“

 • Božidar,10 godina: „Bilo je neobično,jako lepo i zanimljivo.“

 • Danilo,11 godina: „Još uvek sam pod utiskom.Još uvek nosim St.Nicolas majicu. Najlepše mi je bilo kada sam ja upravljao avionom.Voleo bih da je duže trajalo.“

 • Ognjen,10 godina: „Oduševljen sam, ranije sam govorio da želim da postanem pilot. Sada sam video kako to stvarno izgleda.“

 • Luka,12 godina: „Jako mi se dopalo,voleo bih da sam duže bio u kabini.“

 • Kosta,12 godina: „Oduševljen sam.Mnogo manje sam očekivao. Sve pohvale. Zovite me opet.“

 • Tarina,11 godina: „Neverovatno! Kao u pravom avionu.“

Lokacije

REFERENTNA LISTA