Da li je akcenat na gramatici, konverzaciji ili… ?

Na našim opštim kursevima akcenat je na razvijanju sve 4 veštine stranog jezika u isto vreme : govoru, slušanju, čitanju i pisanju. Gramatika je sastavni činilac svakog jezičkog sistema pa je neophodno određeno vreme posvetiti i njenom izučavanju kako bi se razumelo kako funkcioniše neki jezik. Međutim, gramatika se ne uči kao nešto suvoparno i teško, već se trudimo da je shvatite kroz praktičnu upotrebu u konverzaciji.

Lokacije

REFERENTNA LISTA