Da li je moguće učiti 2 jezika u isto vreme?

Apsolutno je moguće učiti dva i više stranih jezika u isto vreme, samo je potrebno uložiti više vremena i truda.

Lokacije

REFERENTNA LISTA