Da li postoji mogućnost držanja nastave van prostorija škole?

Postoji mogućnost držanja nastave i van prostorija naše škole, ali se ta mogućnost odnosi samo na firme i ustanove koje žele da veći broj njihovih polaznika pohađa nastavu.

Lokacije

REFERENTNA LISTA