Da li se prati školski program?

Naša nastava pruža učenicima više od onoga što mogu da nauče po školskom programu jer je akcenat na komunikaciji i praktičnoj upotrebi jezika. Ukoliko neko dete treba da se spremi za test ili odgovaranje u školi, postoji mogućnost uzimanja dodatnih časova usmerenih samo na pripremu za školu, i to po veoma povoljnoj ceni.

Lokacije

REFERENTNA LISTA