Kako ću znati da moje dete napreduje?

Vaše dete će biti pod konstantnim nadzorom naših visokokvalifikovanih profesora i učiće stranih jezik po najnovijim programima koji su priznati širom sveta. Samim tim, ukoliko je dete marljivo i pridržava se smernica koje mu profesor daje na času, Vaše dete će sigurno savladati strani jezik. Osim toga, naši polaznici u toku školske godine imaju periodična testiranja na kojima se vidi u kom stepenu polaznik napreduje, tako da se blagovremeno može reagovati ukoliko ima određenih poteškoća u savladavanju gradiva. Roditelji se svakako tokom cele godine mogu dodatno raspitati kod naših profesora ukoliko smatraju da njihovo dete ne napreduje dovoljno ili ukoliko žele da provere da li njihovo dete redovno pohađa nastavu i radi domaće zadatke.

Lokacije

REFERENTNA LISTA