Kako dete može da uči jezik ako ne zna da piše?

Naši najmlađi polaznici uspešno uče strani jezik kroz igru, pokret, pesmu i komunikaciju sa ostalom decom i profesorom, iako još uvek nisu savladali pisanje. Postoji još čitav niz elemenata nastave uz pomoć kojih oni uz konstantan nadzor naših profesora vrlo brzo napreduju i uspevaju da nauče veliki broj reči i izraza, kao i da razumeju osnovnu komunikaciju.

Lokacije

REFERENTNA LISTA