Koja diploma mi je potrebna za studije u inostranstvu?

Potrebno je da uvek proverite sa Vašim Univerzitetom za koji želite da aplicirate, koje strane sertifikate oni priznaju i koji je broj bodova potrebno da ostvarite na testu. Kod nas se možete pripremati za polaganje velikog broja međunarodno priznatih ispita, a određen broj tih ispita možete polagati i u našoj školi.

Lokacije

REFERENTNA LISTA