Koje su prednosti grupne i individualne nastave?

Prednost grupne nastave se pre svega ogleda u tome sto ćete komunicirati sa većim brojem ljudi  i u isto vreme slušati ostale polaznike iz grupe. Na taj način ćete se brže osloboditi straha od grešaka i slobodnije ćete komunicirati na stranom jeziku. Glavna prednost individualne nastave je mogućnost da profesor ceo čas posveti samo Vama i da se fokusira na onaj segment stranog jezika koji Vama najteže ide. Takođe, teme koje se obrađuju na individualnim časovima možete sami da birate. Osim toga, termine možete usklađivati sa profesorom i oni ne moraju biti fiksni za razliku od grupne nastave.

Lokacije

REFERENTNA LISTA