Koji je maksimalni broj polaznika u jednoj grupi?

Sve naše grupe broje najviše 8 polaznika, iako najčešće taj broj ne prelazi 5 polaznika.

Lokacije

REFERENTNA LISTA